Kontakt

Kompleksowa Dekoracja Okien
„TWÓJ STYL OKNA”

ul. Biskupia 48, 04-216 Warszawa,

Tel. i fax: 22 610 46 09
606 651 725

studio@twojstylokna.pl
www.twojstylokna.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 11:00 - 19:00*
* Indywidualne spotkania są możliwe także poza godzinami pracy studia.

Informujemy, że „TWÓJ STYL OKNA” jest marką handlową firmy DEK-RA Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 10/30 wpisaną pod numerem KRS: 0000195636 w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 113-08-52-280, REGON: 01220244. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 44.000 złotych.